Udvikling af en porteføljestyringsstrategi

At udarbejde en porteføljestyringsstrategi kan virke som en udfordrende opgave, men det kan faktisk hjælpe med at sikre, at virksomheden når sine finansielle mål og opnår større succes på lang sigt. Med en god projektstyring og porteføljestyring løsning er en virksomhed bedre rustet til at nå sine mål og levere gode resultater.

Sådan kommer du igang med at udvikle en porteføljestyringsstrategi:

  1. Identificer målene for porteføljestyringen: Det første skridt i at udvikle en porteføljestyringsstrategi er at identificere og definere de overordnede mål, som porteføljestyringen skal opnå. Dette kunne eksempelvis omfatte at opnå større afkast på investeringer, reducere risici, eller skabe bedre sammenhæng mellem projekter og forretningsmål.
  2. Identificer porteføljeobjekterne: Identificer de projekter eller investeringer, som porteføljen skal omfatte. Dette kan omfatte en række forskellige projekter, investeringer eller andre aktiviteter, og beslutningen bør træffes ud fra en analyse af virksomhedens strategiske mål og ressourcer.
  3. Udvikel en prioriteringsmetode: Det er vigtigt at udvikle en metode, der kan hjælpe med at prioritere projekter og investeringer i porteføljen. Dette kan omfatte vurdering af projekternes økonomiske afkast, risici og strategisk værdi, eller andre faktorer, afhængigt af virksomhedens specifikke behov.
  4. Etabler porteføljestyringsprocesser: Udvikling af en effektiv porteføljestyringsstrategi indebærer også at etablere klare processer og procedurer for at administrere og overvåge porteføljen. Dette kan omfatte fastsættelse af retningslinjer for rapportering, ressourceallokering og kommunikation med interessenter.

Endelig er det vigtigt at huske på, at porteføljestyring er en proces, der kontinuerligt skal justeres og tilpasses for at sikre, at den fortsat er effektiv. 

Måling og evaluering af porteføljens performance

En vigtig del af effektiv porteføljestyring er derudover at måle og evaluere performance af investeringerne. Ved at definere og følge KPI’er kan man bedre forstå, om ens investeringer er tilfredsstillende eller kræver justeringer.

Det er derfor vigtigt at identificere de relevante KPI’er, der vil variere afhængigt af virksomhedens mål, strategier og investeringsprojekter. Det kan for eksempel være økonomisk afkast, overblik over tidsplanen, risikostyring og tilfredshed blandt interessenter.

Der bør også være klare rapporteringsprocedurer på plads, så man kan følge porteføljens performance over tid og identificere eventuelle områder, der kræver yderligere opmærksomhed.

Eksempel på KPI’er:

  • Økonomisk afkast i forhold til investering
  • Antal projekter, der er på tid og budget
  • Antal projekter, der er på tid, men over budget
  • Antal projekter, der er forsinkede og over budget
  • Grad af risikostyring på tværs af porteføljen
  • Tilfredshed blandt interessenter

Det er vigtigt at huske på, at måling af performance ikke kun skal ses som et redskab til at identificere problemer, men også som en måde at fejre succeser på. Hvis man har opnået gode resultater i forhold til virksomhedens mål og KPI’er, er det vigtigt at anerkende det og bruge det som motivation til at fortsætte med at investere effektivt.