Naviger sikkert i det etiske AI-landskab

Etik og kunstig intelligens

Generativ AI har spredt sig som en steppebrand siden OpenAI lancerede ChatGPT i slutningen af 2022. Trods hypen og populariteten af ChatGPT er produktivitetsfremmende implementering i virksomheders kerneområder både svært og tidskrævende, men der dukker flere og flere gode use-cases op. Det gør det relevant for alle at have et overblik over nogle af de etiske spørgsmål, man bør være opmærksom på. Både, når man benytter generativ AI som ChatGPT, og når man arbejder med andre grene af intelligent teknologi. Vi ser her på nogle af de vigtigste områder relateret til AI og etik.

Dataetik

Hvordan indsamles og anvendes data? Er dataindsamlingen transparent? Overholdes GDPR, og har brugerne givet informeret samtykke?

Bias og fairness

Er bias i AI-modellernes træningsdata minimeret? Hvordan sikrer produktet fair og upartisk output? Hvad er processerne for at identificere og rette bias?

Ansvarlighed

Hvem er ansvarlig for fejl eller skade? Er der klarhed over ansvarsfordelingen? Hvordan kommunikeres det til brugerne?

Gennemsigtighed og explainability

Ved brugerne, hvordan produktet træffer beslutninger? Kan beslutninger forklares på en måde, så almindelige brugere kan forstå dem?

Sikkerhed og robusthed

Hvordan beskyttes produktet mod misbrug til fake news eller manipulation? Er der robuste sikkerhedsforanstaltninger på plads?

Samfundsmæssig påvirkning

Påvirker produktet samfundet? Fremmer det ulighed, erstatter job eller påvirker menneskers adfærd negativt? Plan for håndtering?

Et landskab i udvikling

Landskabet inden for AI Ethics udvikler sig konstant, og det er næppe muligt at lave en komplet liste over opmærksomhedspunkter. Vigtigt er det til gengæld at være grundig, selvkritisk og tænke sig godt om. En enkel metodisk tilgang kan være at alliere sig med PR-afdelingen, som er vant til at analysere alt fra processer og ansættelsesforhold til produktnyheder ud fra et perspektiv, der handler om risikoen for negativ presseomtale. Er der noget her, en kritisk journalist ville finde interessant?

Digital etik og AI ethics rummer særlige forhold, det er nødvendigt at sætte sig særskilt ind i, men grundlæggende er det overordnede spørgsmål, man skal se i en etisk ramme, det samme: Hvor, hvornår og hvordan påvirker det vores omverden at indrette vores forretning på denne måde?

Vil du vide mere om de etiske spørgsmål som kunstig intelligens afføder, så kan du booke et AI foredrag her.